*********

2019-2020 Harmonogramy zajęć kl. V - VIII 2020 Harmonogramy zajęć kl. IV - VIII 2019/2020 (rok) Harmonogram zajęć kl. VIII SP Harmonogram zajęć kl. III gim

Projekt „Pakiet Kluczowych Kompetencji”

 

 

 

 

 
2019/2020
GMINA MIASTO RACIĄŻ OGŁASZA DLA UCZNIÓW KLAS IV SP RACIĄŻ

 NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU „PAKIET KLUCZOWYCH KOMPETENCJI”

W klasach IV projekt obejmuje realizację zajęć dodatkowych:

 • Matematyka - zajęcia wyrównawcze
 • Matematyka - zajęcia rozwijające
 • Przyroda - zajęcia wyrównawcze
 • Przyroda - zajęcia rozwijające
 • Język angielski - zajęcia wyrównawcze
 • Język angielski - zajęcia rozwijające
 • Zajęcia z robotyki
 • Zajęcia z technologii druku 3D
 • Warsztaty efektywnej nauki dla kl. IV-VI

Uczestnikiem zajęć może zostać każdy uczeń klasy IV, zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Warunki udziału w projekcie określa regulamin rekrutacji.

Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.

 

Nabór uzupełniający trwa od 20 listopada do 27 listopada 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w biurze projektu w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, ul. Kilińskiego 62B.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

rekrut_uzup..pdf
 

   

   
HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

(obejmujący zajęcia dla uczniów z klas  IV - VIII )

 

za okres od  września 2019 r. do lutego 2012 r.
GMINA MIASTO RACIĄŻ OGŁASZA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU

pn. „PAKIET KLUCZOWYCH KOMPETENCJI"

Projekt jest skierowany do uczniów klas IV – VIII. Uczestnikiem zajęć może zostać każdy uczeń tych klas, zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Warunki udziału w projekcie określa regulamin rekrutacji.

Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.

 

Nabór uzupełniający trwa od 3 do 6 września 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w biurze projektu w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, ul. Kilińskiego 62B oraz na stronach internetowych: miastoraciaz.pl, mzsraciaz.edupage.org.

 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

rekrutacja_uzup.pdf
GMINA MIASTO RACIĄŻ OGŁASZA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU pn. „PAKIET KLUCZOWYCH KOMPETENCJI"

Nabór uzupełniający trwa od 18 do 22 marca 2019 r.

Projekt jest skierowany do uczniów klas IV - VIII oraz klas III gimnazjum. Uczestnikiem zajęć może zostać każdy uczeń tych klas, zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Warunki udziału w projekcie określa regulamin rekrutacji.

Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.

NABOR_UZUPELNIAJaCY_DO_PROJEKTU_PAKIET_KLUCZOWYCH_KOMPETENCJI.pdf

 

 

 
   

  

 

 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

( obejmujący zajęcia dla uczniów z klas  VIII )

 

( obejmujący zajęcia dla uczniów z klas  III gimnazjum )

 

za okres od  lutego 2019 r. do czerwca 2019 r.

 

 
Nabór uczestników do projektu pn.: „PAKIET KLUCZOWYCH KOMPETENCJI” >>
 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
  09-140 Raciąż
  ul. Kilińskiego 62B
 • /fax (23) 679 11 81


Galeria zdjęć