*********

Wolontariat Akcje

Wolontariat

 

 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu otrzymała Dyplom za włączenie się w akcję „Razem na Święta”.

Inicjatywa miała na celu zachęcenie uczniów do działań charytatywnych i wsparcie osób potrzebujących w okresie przedświątecznym.

 

 

 Uczniów zachęcamy do skorzystania z „Poradnika wolontariatu szkolnego”, natomiast dla nauczycieli i rodziców przydatna będzie publikacja „Wolontariat szkolny. Poradnik dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców”.

 Szkoła Podstawowa w Raciążu otrzymała certyfikat – „Szkolny klub wolontariatu”. Więcej w Akcje Od września 2017r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu rozpoczął działalność Szkolny Klub Wolontariatu, którego opiekunami są: p. Aneta Kowalska, p. Edyta Brodowska i p. Joanna Traczyk.

Główne cele Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 • Zaangażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia i wrażliwości na potrzeby innych osób.
 • Inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej, dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń.
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi.
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
  09-140 Raciąż
  ul. Kilińskiego 62B
 • /fax (23) 679 11 81


Galeria zdjęć