*********

Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
bezpieczeństwo ruchu drogowego brd
Biblioteka bi
biologia b
chemia ch
Dyrektor dyr
edukacja dla bezpieczeństwa edb
edukacja wczesnoszkolna ewsz
etyka e
fizyka f
geografia g
historia h
informatyka inf
j angielski j a
j angielski I-III j a 1-3
j niemiecki jn
j polski jp
Logopeda l
matematyka m
muzyka mu
Pedagog pg
Pielęgniarka szkolna psz
plastyka pl
przyroda p
Psycholog ps
religia r
rewalidacja r
Samorząd Uczniowski SU
Sklepik szkolny s sz
Stołówka szkolna st sz
Świetlica profilaktyczno - wychowawcza św p-w
Świetlica szkolna św
technika t
wos wos
wychowanie do życia w rodzinie wdżr
wychowanie fizyczne w-f
Zachowanie Zac

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
    09-140 Raciąż
    ul. Kilińskiego 62B
  • /fax (23) 679 11 81


Galeria zdjęć